Alltöövõtjad hindavad APRANELi kihtpaneele kõrgelt.

üles
sertifikaadid
parameetrid
saadavus
soovitused
sertifikaadid
  1. aastal hakkas ADAMIETZ tootma ARPANELi kihtpaneele, mis on Poola turul kõige tänapäevasemad paneelid. Täielikult automatiseeritud tootmisliin põhineb tuntud Saksa firma Hennecke välja arendatud tehnoloogial. ARPANELi tooted on testitud ja sertifitseeritud Poola Ehitustehnoloogia Instituudis (Instytut Techniki Budowlanej), järgides EL-s kehtivat standardit EN 14509. Kõige olulisem osa sertifitseerimistestidest puudutas järgmisi valdkondi: soojusisolatsiooni koefitsientide ja tulekindluse kindlaksmääramine, kandevõimega plaatide ettevalmistamine ning heliisolatsiooni koefitsientide täpsustamine. ARPANELi suur valik isolatsioonitäidiseid (PUR, PIR ja MiWo) annab võimaluse valida objekti nõuetele vastavad tooted või kohandada neid oma vajadustele vastavaks. Teatud testitulemuste järgi on meie tooted turu juhtivate hulgas.
parameetrid

Kuna tänapäevastele ehitistele esitatakse Euroopa Liidus üha rohkem nõudmisi, on alltöövõtjad kohustatud kasutama tooteid, mis vastavad rangetele soojusisolatsiooni, tulekaitse ja heliisolatsiooni nõuetele. Muutuvate trendide ja nõuetega kaasas käies pakume ARPANELi kihtpaneelidel põhinevat seina- ja katuseehitussüsteemi. Paneelide teatud isolatsioonitäidised (PUR, PIR ja MiWo) vastavad tulekaitse, soojus- ja heliisolatsiooni nõuetele, säilitades samas ideaalsed mehaanilised omadused. Iga toode koos tehniliste detailide süsteemiga on kavandatud nii, et see vastaks kõige rangematele tänapäevaste hoonete katustele ja seintele esitatavatele nõuetele. Tutvuge meie valikuga ning alustame koostööd.

saadavus

Üle 20 aasta pikkune kogemus kergkatuste ja -seinte komponentide tootmisel on tugev põhi meie pakutavate ARPANELi kihtpaneelide kvaliteedile. Meie toodete kasutajate vajadusi ja tagasisidet analüüsides leidsime, et on vajadus komplekssete tehniliste lahenduste järele, selleks, et investeering saaks lõpetatud õigeaegselt ja professionaalselt.  ARPANELi kihtpaneelid toodetakse Poola turu kõige uuemat tehnoloogiat kasutades, tootmise tähtajad on paindlikud ja hinnad mõistlikud. Et vastata oma klientide ootustele, täiendame oma kihtpaneelide pakkumist selliste lisaelementidega nagu näiteks: lai valik tarvikuid (külmvormitud profiilid ja plekitööd), terasstruktuuride tootmine ja paigaldamine (FORMOPEX), tehniline tugi ja nõu, projekti elluviimine ja pakutavate toodete transporditeenused (ABM Logistics). Oleme kindlad, et meie teenuste ja toodete lai valik tagab teie projektide professionaalse ja õigeaegse valmimise. Ootame võimalust teiega koostööd alustada.

 

soovitused

Viimase paari aasta jooksul oleme märganud olulisi muudatusi nii tööstusobjektide kavandamise kui ka elluviimise protsessis. Ühelt poolt on muudatused seotud üha moodsamate tehniliste lahendustega, ning teisalt on lühenenud aeg, mille vältel kavandatud investeering peab valmima, lisaks on surve jääda eeldatava investeeringueelarve piiridesse. Seda kõike arvesse võttes pakub meie ettevõte alltöövõtjatele ulatuslikku nõu ja abi nii tehnilise kui ka disaini poolel. Nii suudame pakkuda teile kompleksset infot kogu oma toote- ja teenusevaliku kohta ning tagada selle, et teie valikud vastavad kavandatava objekti tehnilistele ja eelarvenõuetele. ARPANELi müügiosakonna töötajad annavad teile alati nõu, et leida need tehnilised lahendused, mis vastavad ehitusobjekti nõuetele. Tutvuge ise ja alustage meiega koostööd.

ARPANEL tooted sobivad ideaalselt: ARPANELi tooted sobivad ideaalselt: :