Töötlemine jahutusrajatiste seinakattesüsteemi jaoks (OBCH)

Töötlemine jahutusrajatiste seinakattesüsteemi jaoks (OBCH)

Välisnurgapleki töötlemine

OBCH-1

Plaadi paksus [mm] 40-200
Tooriku laius [mm] 200

Sisenurgapleki A töötlemine

OBCH-2

Plaadi paksus [mm] 40-200
Tooriku laius [mm] 130

Sisenurgapleki B töötlemine

OBCH-3

Plaadi paksus [mm] 40-200
Tooriku laius [mm] 146

Lame peitepleki töötlemine

OBCH-4

Plaadi paksus [mm] 40-200
Tooriku laius [mm] 90

Räästapleki töötlemine

OBCH-5

Plaadi paksus [mm] 40-200
Tooriku laius [mm] 272